2022-07-05

Valpar är på g i mitten av augusti 2022.  Mer information finns under sidan Valpar

2020-11-08
Vi har inga valpar just nu, men planerar för en valpkull under våren 2021. Se sida Valpar.

Aktuell-sidan hanterar inlägg via länken inlägg som finnes till vänster i panelen.